Naša škola nogometa u suradnji sa dr. med. Željkom Razumom, organizirat će za sve zainteresirane preventivni pregled PROTIV IZNENADNE SRČANE SMRTI (Sudden Cardiac Death).
BTL CardioPointTMS je pregled koji minimizira mogućnost pogrešne dijagnoze kod sportaša, ima 98% osjetljivost automatske interpretacije, vizualne rezultate, 100% usklađenost sa Seattle kriterijem, te vrijeme evaluacije od 5 minuta.
Iznenadna srčana smrt u sportaša je stvarnost na koju nas mediji u redovitim ciklusima podsjete traumatičnim prizorima sa sportskih natjecanja. Naoko zdravi, aktivni sportaši i sportašice, bez ikakvih simptoma, pod povećanim su rizikom u odnosu na ne-sportsku populaciju

Zbog toga je potrebno širokoj populaciji mladih sportaša omogućiti dostupnost pregleda i EKG dijagnostike prema kriterijima koje propisuju vodeće medicinske i sportske institucije.
BTL CardioPointTMSDS modul predstavlja automatiziranu EKG rutinu prema standardiziranim kriterijima prihvaćenima od strane medicinskih stručnjaka.

Automatizirani i standardizirani test visokim stupnjem osjetljivosti odvaja zdrave pojedince od suspektnih.
Dizajniran za potpunu jednostavnost u radu, kako bi smanjio broj lažno pozitivnih nalaza te zdravim omogućio neometano bavljenje sportom, a bolesnima adekvatnu dijagnostiku, liječenje i postupke sekundarne prevencije.

Pozivamo sve zaintersirane mlade nogometaše i njihove roditelje da se jave svojim trenerima do 20. svibnja 2023. godine kako bismo napravili raspored testiranja.